Etiquetes

, , , ,

Una síl·laba -diuen els manuals- és el conjunt de sons produït en una sola emissió fònica. Perquè hi haja una síl·laba, cal necessàriament una vocal, que n’és el nucli. Així, és pot afirmar que les paraules tenen tantes síl·labes com vocals (i recordeu quines són les vocals: en paraules com ‘iode’ o ‘pasqua’, les ‘i’ i ‘u’ no actuen com a vocals!).

Així doncs, quantes síl·labes tenen les paraules: ‘seient’, ‘quota’, ‘cueta’ o ‘història’? Com separaríeu ‘platja’, ‘danyar’ o ‘escena’?

A continuació, les lletres simples, els dígrafs i les lletres compostes:

Alfabet

Alfabet

Dígrafs

Dígrafs

(Cal afegir el dígraf ‘sc’ (esa ce) – ‘escena’)

Lletres compostes

Lletres compostes

Igualment, recordeu les regles d’accentuació en valencià? Ràpidament:

  • Agudes: s’accentuen si acaben en vocal, vocal + ‘s’, o en ‘en’ i ‘in’.
  • Planes: s’accentuen quan no acaben en cap cas dels anteriors.
  • Esdrúixoles: s’accentuen sempre.

Ara bé, de nou per la influència del castellà, hi ha una sèrie de paraules que no solem pronunciar bé; les síl·labes tòniques no són, per tant, les mateixes. Així, com accentuaríeu:

  • atmosféra/ atmosfera?
  • subtil/súbtil?
  • viking/víking?
  • radar/ràdar?
  • Cleopatra/Cleòpatra?

Sense abandonar els accents, com bé sabeu, hi ha una sèrie de paraules que tenen una forma semblant (paraules homònimes i homògrafes) i que no haurien de dur accent segons la norma general. No obstant això, sí que n’hi posem per poder distingir-ne el significat. Es tracta dels accents diacrítics que sé que tant estimeu. A continuació, tres taules -extretes de la Gramàtica Normativa Valenciana i del Nou d’ací i d’allà. Curs de valencià. Grau Superior (C2) (Tabarca, p.82-83)- amb els mots amb accent diacrític més comuns (o no tant, però que està bé saber):

Accents diacrítics

Accents diacrítics II

Accents diacrítics III

I ja per acabar -que sé que està començant a ser una entrada més llarga que un dia sense pa-, la dièresi, aquells dos puntets que escrivim exclusivament de les ‘i’ i ‘u’ per indicar que,

a) o bé la ‘u’ dels diftongs a qüe, qüigüe, güi es pronuncia,

b) o bé les vocals ‘i’, ‘u’, no formen diftong amb la vocal anterior.

A classe veurem les regles de quan i quan no posar la dièresi. I ara, res més. Vos deixe una sèrie d’activitats perquè hi practiquem!

Anuncis