Etiquetes

Si ens atenem a la definició que en dóna el diccionari de l’AVL (DNV), l’ortologia és:

  1. f. LING. Pronunciació correcta d’una llengua determinada.
  2. f. LING. Part de la gramàtica normativa que s’ocupa d’establir la pronunciació correcta.

D’altra banda, seguint el mateix diccionari, l’ortografia és:

  1. f. LING. Conjunt de normes que regulen l’escriptura correcta d’una llengua.
  2. f. LING. Escriptura d’una paraula o d’un text en relació amb les normes de l’ortografia. Faltes d’ortografia.
  3. f. LING. Part de la gramàtica normativa que estableix les normes per les quals s’ha de regir l’escriptura correcta de les paraules i d’altres signes gràfics d’una llengua.
  4. f. GEOM. Tècnica de la geometria projectiva consistent a fer projeccions ortogonals en un pla vertical.

Ningú no negarà l’evidència que l’oralitat -al contrari que el vell dilema sobre l’ou i la gallina- va nàixer abans que l’escriptura. Aquesta setmana, doncs, i d’acord amb els continguts esperats en ambdós graus -Mitjà i  Superior-, presentarem els símbols fonètics de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI):

Símbols fonètics

Ara bé, per no embafar amb tant de símbol de colp, ens centrarem en el vocalisme tònic i àton aquesta setmana. Quantes vocals té el valencià? Com es pronuncien les e o les o? En quins contexts són obertes o tancades?

Vocalisme tònic:

Vocalisme tònic

Vocalisme àton:

Vocalisme àton

Activitats Mitjà i Superior:

Viciats pel castellà: aneu en compte amb les vocals!

Anuncis